PL|EN|RU

<<powrót


TELC

THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES


SPNJO UMK jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym telc – The European Language Certificates.

 • Egzaminy telc to gama międzynarodowych certyfikatów sprawdzających i potwierdzających posiadanie umiejętności i kompetencji językowych na 5 poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1.
 • Egzaminy telc zostały opracowane w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka we wszystkich krajach europejskich.
 • Egzaminy telc zostały opracowane i są administrowane przez organizację non-profit Weiterbuildungs -Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. WBT jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Association of Language Testers in Europe, nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej i posiada wieloletnie doświadczenie w sprawdzaniu kompetencji językowych.
 • Certyfikaty telc znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego przy przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r.Nr 49, poz.483, z późn. zm. www.usc.gov.pl).

Terminy sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2018/19:

 • 16 luty 2019 r. (zapisy przyjmujemy do 5 stycznia 2019 r.)
 • 15 czerwca 2019 r. (zapisy przyjmujemy do 7 maja 2019 r.)

Osobom uczestniczącym w kursach przygotowujących do egzaminów telc w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK oferujemy korzystny rabat.

Aby ZAREJESTROWAĆ się na egzamin należy:

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (word format MS Word, pdf format pdf)
 2. dokonać pełnej opłaty za egzamin
  * Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminu.
  ** SPNJO nie przesyła indywidualnych potwierdzeń rejestracji
 3. przekazać formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu wpłaty do sekretariatu SPNJO, ul. Gagarina 11, pokój 1.

Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

UMK Toruń, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Millennium S.A. w Warszawie
66 11602202 0000 0000 3174 8880

UWAGA: wypełniając druk opłaty egzaminacyjnej, w rubryce "Tytułem" wpisz dane według wzoru:
Nazwa egzaminu / język / poziom / imię i nazwisko kandydata,
np.: telc / English / B1/B2 / Jan Kowalski

Zgłoszenia przysłane po terminie rejestracji oraz dokumenty niekompletne nie zostaną uwzględnione.

Jeśli do momentu zakończenia rejestracji na dany termin egzaminu liczba chętnych będzie mniejsza niż 10 osób, egzamin nie odbędzie się a kandydaci będą mogli wybrać między otrzymaniem zwrotu wniesionej opłaty a przełożeniem egzaminu na kolejny dostępny termin.

Szczegółowe informacje o egzaminach telc oraz przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych dostępne są na stronie: www.telc.net oraz https://campus.telc.net